ImageDag van de Antiheld

Als eerbetoon aan deze dag kan men, op een geschikt moment, 1 minuut antiheldstilte ten gehore brengen.

Hardop lezen: Antiheldstilte (algemeen) eerbetoon aan de stille krachten van deze wereld: zijnde standvastige mensen die gaan voor hun idealen, utopisten die dwarsheid in zich herbergen, koppigen die opereren in de marge, bezetenen die van geen ophouden weten en verguisden die tegen de stroom invaren; (informeel) ruis die je niet thuis kunt brengen; (zegswijze) de storm die aan de stilte vooraf gaat; (verouderd) de universele zwijgende groet die leden van het monsterverbond van tegenfiguren elkander brengen; (figuurlijk) spel waarbij onder het slaken van een reeks obscure kreten, de letters die het woord stilte vormen uit de tong gesneden wordt; (historisch) ritueel startsein van onregelmatig verschijnende fenomenen als daar zijn dag-, nacht-, avond- of zelfs weekend van de Antiheld