FIRMAMENTEN

Zwakke / Sterren naar / Beneden halen, bestralen / Genezen verklaard in positie / Terughangen