Overpeinzen op grijze dag.

"Tijdens de veenvorming werd dit gebied enkele malen door zeewater overstroomd. Bijgevolg zitten er dunne laagjes onbrandbare zeeklei tussen het veen, en is het zout en zwavel uit het zeewater in het veen neergeslagen. Dat laatste maakt dat turf gestoken uit 'brakke venen' bij het verbranden een onaangename lichtkleur uitstraalde, een lijkkleur of zoals Ludolf Smids het in een boek uit 1737 noemde, een 'doodverve'."

Met doodverf wordt grondverf bedoeld, genoemd naar het gebruikelijke doffe wit.

De gedoodverfde favoriet. Vaalbleek.

Thans is doodverven kenschetsen. Doodververs schetsen met woorden.