Image En de kermesmaker maar werken. Vroeger gebruikte deze vervaardiger van karmozijn de lichamen van drachtige wijfjes van de schildluis als grondstof voor de prachtige purperverf. 

Ook de kluitjongen (jongen die de ploeger helpt en de kluiten breekt) valt onder de categorie uitgestorven beroepen.