Image       NicoLootsma (elfletterig Trashtowner) zond n.a.v. oproep op 1 februari het simpele maar doeltreffende eenennogeen als elfletterig alternatief voor elf op. 

(noggeeneend) Dan valt mijn oog op broodeenden: eenden in stadsparken e.d. door het publiek met brood gevoed (en daardoor minder van smaak dan eenden die zich met natuurlijk voedsel voeden).